DEZYNSEKCJA
Tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych jak: muchy, komary, pchły, wszy i karaluchy), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych. W szerszym znaczeniu niszczenie stawonogów w ogóle.

Dezynsekcję można wykonać przez zastosowanie środków fizycznych (para, ogień, gorące powietrze, promieniowanie ultrafioletowe), mechanicznych (wyłapywanie, trzepanie, oczyszczanie), chemicznych (środki owadobójcze) i biologicznych (zwalczanie za pomocą innych organizmów żywych).

DERATYZACJA
Zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. Przeważnie zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek, rzadziej innymi metodami.
DEZODORYZACJA
Usuwanie niepożądanego zapachu. Usuwany jest niepożądany zapach artykułów codziennego użytku, wody, olejów, ciała, powietrza wnętrz lub strumieni gazów, wprowadzanych do atmosfery z różnych instalacji (np. przemysł, hodowla, obiekty gospodarki komunalnej).
Dezodoryzacja strumieni gazów odlotowych z różnych obiektów działalności gospodarczej prowadzi do zmniejszenia strumienia zapachowego (ilości odorantów, emitowanych w jednostce czasu). Pozwala zmniejszyć odległości od obiektów, w jakich występują niepożądane zapachy („odory”).
MYCIE ZSYPÓW
Zsypy czyścimy stosując najnowszą metodę mycia wysokociśnieniowymi agregatami myjąco-czyszczącym firmy KARCHER, z zastosowaniem specjalnych głowic wysokociśnieniowych do czyszczenia rur zsypowych. Stosujemy środki myjąco-dezynfekujące firmy Karcher i Premiere ulegające całkowitej biodegradacji w środowisku naturalnym.
W zakresie usługi:
mycie dolnej komory zsypowej, dwukrotne czyszczenie leja zsypowego, mycie szuflad zsypowych, nawanianie umytego leja zsypowego koncentratami zapachowymi, dezynfekcja wraz z dezynsekcją pionu i komory zsypowej.