Chemiczne Czyszczenie zsypów

Oferujemy usługę czyszczenia, ciśnieniowego mycia, dezynsekcji i dezynfekcji szybów zsypowych. Stosujemy metodę hydrodynamiczną, w której głowica z dwiema dyszami wirującymi natryskuje ciecz myjąco-dezynfekującą pod ciśnieniem 40 bar. Jest przeciągana czterokrotnie przez kanał zsypowy. Stosujemy atestowane, biodegradowalne chemikalia, a ich właściwe stężenie i czas działania pozwalają na usunięcie nawet wieloletnich zanieczyszczeń. Metoda ta opisana jest przez dr Wiadrowską z Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Nadmieniamy, że mamy wieloletnie doświadczenie, referencje oraz sprawdzone metody pracy. Końcowym etapem dezynfekcji jest podanie ozonu do uszczelnionego zsypu.
 
Opracowana i stosowana przez nas technologia oraz preparaty myjące zapewniają dokładne wyczyszczenie i umycie kanału zsypowego, inne – należytą dezynfekcję (usunięcie bakterii, roztocza i grzybów odpowiedzialnych za fetor) oraz dezynsekcję tj. usunięcie insektów żerujących w kanale zsypowym.
 
W końcowej fazie mycia nanoszona jest warstwa środka antyadhezyjnego i uszczelniającego (płynny klej na bazie polimerów) zapobiegająca przyleganiu nieczystości do ściany oraz wypełnienie małych ubytków w ścianie szybu zsypowego. Usługa niniejsza obejmuje również czyszczenie szuflad wywrotnic.